Příklady uložení

11A - obrázek11B11C11D22B22G1313CKONZOLEKONZOLE1